Beste bewoner,

De maatregelen die door de overheid worden getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn onlangs verder aangescherpt en gelden t/m maandag 6 april. Ook wij zien ons genoodzaakt om onze dienstverlening verder aan te passen.
Voor uw eigen gezondheid en die van onze medewerkers hebben wij het volgende besloten:

Gebreken binnen in de woning, kunnen momenteel enkel in behandeling genomen worden wanneer deze urgent zijn:
Wij maken een inschatting of het gebrek spoed heeft c.q. urgent is. Wanneer hier geen sprake van is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Uiteraard wordt het gebrek wel direct bij ons geregistreerd. Als deze overheidsmaatregelen niet meer van kracht zijn bellen wij, of onze onderaannemer, u om een afspraak te maken om de klacht te herstellen (mits deze conform de garantievoorwaarden, voor herstel in aanmerking komt).

Werkzaamheden aan de buitenzijde van de woning, kunnen voor zover mogelijk gewoon doorgaan
Denk hierbij aan werk aan het dak, dakgoten, etc.

Na het invullen/verzenden van het onderstaande formulier, zult u specifieke informatie ontvangen over de afhandeling van uw melding.

 

1. Betreft het een koopwoning?


Projectnaam:
Woningborg Garantie Nummer (vermeld op opleverformulier):*
Opleveringsdatum:
Datum ondertekening koop/aannemingsovereenkomst:
Ondergetekende (garantiegerechtigde),
Voorletters:*
Achternaam:*
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Telefoonnummer 1:*
Telefoonnummer 2:
E-mail:*
Postadres:
verzoekt de ondernemer, Bouwbedrijf Gebr. van Gisbergen BV, de volgende gebreken aan zijn/haar woning te herstellen wegens schending van de toepasselijke garantievoorwaarden:
Ruimte*
Omschrijving:*
Voeg hier uw foto's toe (max 2mb per foto en tot max 5 foto's):
Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
Foto 4:
Foto 5:
Op/aanmerkingen:
Velden met een sterretje (*) dienen verplicht ingevuld te worden!